Phụ lục

Sapa Homestay Resort

Đã có 2 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 4.5

    2 đánh giá từ Chủ nhà
  • 0

    0 đánh giá từ Chuyên gia
Carysil Corporation

Đã đánh giá 4

đang nghĩ lại về việc hay là về HN
Đông Phượng

Đã đánh giá 5

Em tự hỏi mùa hè thì chắc ok chứ mùa đông mình có cách nào giữ nhiệt trong nhà hay là có sưởi các thứ k ?
Carysil Corporation

Đã đánh giá 4

đang nghĩ lại về việc hay là về HN
Đông Phượng

Đã đánh giá 5

Em tự hỏi mùa hè thì chắc ok chứ mùa đông mình có cách nào giữ nhiệt trong nhà hay là có sưởi các thứ k ?
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua