Phụ lục

Bai Tram Hideaway Resort

Đã có 1 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 4

    1 đánh giá từ Chủ nhà
  • 0

    0 đánh giá từ Chuyên gia
Phạm Minh Tiến

Đã đánh giá 4

Mình chỉ thèm lên đó làm mấy kiểu ẳn mà hông kịp nàng Covit, thế này dân tình khai phá hộ thôi. Mình là mình đi tìm chỗ để lắp đc trước đã nhỉ
Phạm Minh Tiến

Đã đánh giá 4

Mình chỉ thèm lên đó làm mấy kiểu ẳn mà hông kịp nàng Covit, thế này dân tình khai phá hộ thôi. Mình là mình đi tìm chỗ để lắp đc trước đã nhỉ
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua