Phụ lục

An Nhien Coffee Garden

Đã có 2 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 5

    1 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    1 đánh giá từ Chuyên gia
Phan Hoàng Trọng

Đã đánh giá 5

Quán xinh
Thông Kiddy.com

Đã đánh giá 5

Tên dự án đã thấy cảm nẳng rồi anh ơi
Lê Minh Chánh
Dự án này nhỏ nhưng mình đặt rất nhiều cảm xúc vào khi thực hiện. Cảm ơn bạn
Phan Hoàng Trọng

Đã đánh giá 5

Quán xinh
Thông Kiddy.com

Đã đánh giá 5

Tên dự án đã thấy cảm nẳng rồi anh ơi
Lê Minh Chánh
Dự án này nhỏ nhưng mình đặt rất nhiều cảm xúc vào khi thực hiện. Cảm ơn bạn