Phụ lục
Kiến Trúc Sư Anh Trương

0
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
6
Dự Án
3
Người quan tâm
18
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Nhà
%
Hạng mục công trình Ngoại thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Đà Nẵng
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
6 dự án
 • Loại công trình : Nhà
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Hiện đại
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • :
 • Thành phố : Đà Nẵng
 • Loại công trình : Nhà
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Hiện đại
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • :
 • Thành phố : Đà Nẵng
 • Loại công trình : Chung Cư
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Tối Giản
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • :
 • Thành phố : Đà Nẵng
Tính năng đang cập nhật