Phụ lục
Kiến Trúc Sư Long Thượng

0
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
2
Dự Án
0
Người quan tâm
22
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Nhà
%
Hạng mục công trình Ngoại thất
%
Phong cách công trình Truyền Thống
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Gia Lai
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
2 dự án
 • Loại công trình : Nhà
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Truyền Thống
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • Tầng : 1 tầng
 • Phần mềm : SketchUp
 • Thành phố : Gia Lai
 • Loại công trình : Nhà
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Tối Giản
 • Trạng thái : Ảnh Hoàn Thiện
 • Tầng : 2 tầng
 • Thành phố : Cần Thơ
Tính năng đang cập nhật