Phụ lục
Kiến Trúc Sư Nguyễn Văn Tuyến

4
Huyện Từ Liêm, Hà Nội
19
Dự Án
72
Người quan tâm
123
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Biệt Thự
%
Hạng mục công trình Ngoại thất
%
Phong cách công trình Tân Cổ Điển
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hà Nội
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
19 dự án
 • Loại công trình : Biệt Thự
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Cổ điển
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • Tầng : 4 tầng
 • Phần mềm : 3D Max
 • Thành phố : Hà Nội
 • Loại công trình : Biệt Thự
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Cổ điển
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • Tầng : 4 tầng
 • Phần mềm : 3D Max
 • Thành phố : Hà Nội
 • Loại công trình : Biệt Thự
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Tân Cổ Điển
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • Tầng : 3 tầng
 • Phần mềm : 3D Max
 • Thành phố : Hà Nội
Tính năng đang cập nhật