Phụ lục
no-image
Kiến Trúc Sư Kỳ Duy Khánh

1
Quận Tây Hồ, Hà Nội
1
Dự Án
3
Người quan tâm
18
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Cafe
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Truyền Thống
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hà Nội
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
1 dự án
  • Loại công trình : Cafe
  • Hạng mục : Nội thất
  • Phong cách : Truyền Thống
  • Trạng thái : Ảnh 3D
  • Phần mềm : 3D Max
  • Thành phố : Hà Nội
Tính năng đang cập nhật