Phụ lục
Kiến Trúc Sư Nguyễn Tiến Triển

0
Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh
1
Dự Án
1
Người quan tâm
2
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Cafe
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Vintage
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Bắc Ninh
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
1 dự án
  • Loại công trình : Cafe
  • Hạng mục : Nội thất
  • Phong cách : Vintage
  • Trạng thái : Ảnh 3D
  • Phần mềm : 3D Max
  • Thành phố : Bắc Ninh
Tính năng đang cập nhật