Phụ lục
Kiến Trúc Sư Nguyễn Huy Cường

2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
5
Dự Án
9
Người quan tâm
23
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Chung Cư
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hà Nội
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Giá trị công trình
300 triệu-2 tỷ
Phí thiết kế tối thiểu
15 triệu
Báo giá theo m2
250 nghìn-1 triệu/m2
Báo cáo tài khoản

10 Người quan tâm

Hafele Kinh doanh
Đà Nẵng
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Trần Quý Nhất Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Nguyễn Thành Kiến Trúc Sư
Hà Nội
Số dự án
1
Người quan tâm
2
Yêu thích
4
Trường Giang Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Đinh Khắc Trung Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Bùi Kim Anh Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Thúy Ngô Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Lê Trung Kiên Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0