Phụ lục
Kiến Trúc Sư Nguyễn Huy Cường

2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
5
Dự Án
9
Người quan tâm
23
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Chung Cư
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hà Nội
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Giá trị công trình
300 triệu-2 tỷ
Phí thiết kế tối thiểu
15 triệu
Báo giá theo m2
250 nghìn-1 triệu/m2
Báo cáo tài khoản

3 Kiến trúc sư

Nguyễn Duy Thành Kiến Trúc Sư
Hà Nội
Số dự án
14
Người quan tâm
30
Yêu thích
130
Lê Trung Kiên Kiến Trúc Sư
Hà Nội
Số dự án
23
Người quan tâm
70
Yêu thích
124
Nguyễn Văn Quân Kiến Trúc Sư
Hà Nội
Số dự án
3
Người quan tâm
11
Yêu thích
22