Kiến Trúc Sư
đỗ Duy Tiến
Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Quan tâm
9
Dự Án
46
Yêu thích
8
Người quan tâm
Thống kê dữ liệu
Kỹ năng
Vẽ 3DMax
AutoCad
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế nội thất
Thiết kế cảnh quan
Thành tích
Kinh Nghiệm
Giải thưởng
2014 đến 2018
ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Nhóm thiết kế
Báo giá
Nội thất
Ngoại thất
Giá trị công trình
100 triệu-5 tỷ
Phí thiết kế tối thiểu
5 triệu
Báo giá theo m2
200 nghìn-400 nghìn/m2
Báo cáo tài khoản
3 Kiến trúc sư
Đà Nẵng
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
5
Người quan tâm
9
Hà Nội
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
9
Người quan tâm
21
Hà Nội
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
0
Người quan tâm
27
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Nội