Trung tâm thông báo
Thông báo mới nhất
THÔNG BÁO
Tài khoản của bạn đang chờ duyệt để trở thành chuyên gia trên hệ thống. Bạn vui lòng chờ đợi 4h - 5h để chúng tôi xét duyệt dự án.
Nếu bạn chờ lâu quá, vui lòng liên hệ với bộ phận xét duyệt tại đây
Những lí do khiến dự án của bạn không được phê duyệt, bạn vui lòng xem chi tiết tại đây
Kiến Trúc Sư
Dương Tuấn Nguyên
Thành Phố Pleiku, Gia Lai
Quan tâm
5
Dự Án
3
Người quan tâm
43
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
Kỹ năng
Thành tích
Kinh Nghiệm
Giải thưởng
Nhóm thiết kế
Báo giá
Nội thất
Ngoại thất
Báo cáo tài khoản
3 Người quan tâm
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
147
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
4
Đà Nẵng
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
1
Người quan tâm
1