Phụ lục
Kiến Trúc Sư Nguyễn Nam

3
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
1
Dự Án
0
Người quan tâm
3
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Chung Cư
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ý Tưởng
%
Dự án tại Hồ Chí Minh
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
1 dự án
Thiết kế nội thất
  • Loại công trình : Chung Cư
  • Hạng mục : Nội thất
  • Phong cách : Hiện đại
  • Trạng thái : Ý Tưởng
  • Phần mềm : 3D Max
  • Thành phố : Hồ Chí Minh
Tính năng đang cập nhật