Phụ lục
no-image
Kiến Trúc Sư Trần Hương Bảo Trân

3
Quận 3, Hồ Chí Minh
3
Dự Án
5
Người quan tâm
5
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Nhà Hàng
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hồ Chí Minh
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản

5 Người quan tâm

no-image
Lê Trung Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Phan Minh Thái Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
1
Người quan tâm
0
Yêu thích
1
no-image
Phạm Quốc Trung Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Trịnh Tiến Tài Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0