Phụ lục
Kiến Trúc Sư Nguyễn Bá Đoàn

0
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
1
Dự Án
2
Người quan tâm
1
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Nhà
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Tân Cổ Điển
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Bắc Ninh
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
1 dự án
  • Loại công trình : Nhà
  • Hạng mục : Nội thất
  • Phong cách : Tân Cổ Điển
  • Trạng thái : Ảnh 3D
  • :
  • Thành phố : Bắc Ninh
Tính năng đang cập nhật