Phụ lục
Kiến Trúc Sư Nguyễn Thị Huề

0
Thành Phố Vinh, Nghệ An
2
Dự Án
0
Người quan tâm
8
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Chung Cư
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Scandinavian
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Nghệ An
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
2 dự án
 • Loại công trình : Chung Cư
 • Hạng mục : Nội thất
 • Phong cách : Scandinavian
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • Phần mềm : 3D Max
 • Thành phố : Nghệ An
 • Loại công trình : Spa
 • Hạng mục : Nội thất
 • Phong cách : Scandinavian
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • :
 • Thành phố : Nghệ An
Tính năng đang cập nhật