Phụ lục
no-image
Kiến Trúc Sư Hà Phương

2
Quận 5, Hồ Chí Minh
6
Dự Án
23
Người quan tâm
1433
Xem dự án
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Chung Cư
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hồ Chí Minh
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản

28 Người quan tâm

no-image
Lê Văn Dương Kiến Trúc Sư
Khánh Hòa

Số dự án
7
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Nguyễn Văn Phú Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Xuan Hoang Architect Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Minh Hoài Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Cao Bá Trình Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
4
Người quan tâm
1
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Lê Trung Tiển Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
1
Người quan tâm
2
Yêu thích
39
no-image
Tùng Thanh Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Mangol Hạ Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
1
Yêu thích
0
no-image
Thien Ha Người dùng
Bình Dương

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Aigrette Ngo Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Xuân Nam Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Tuấn Dulux Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
1
Yêu thích
0
no-image
Trương Mỹ An Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Lê Duy Anh Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
1
Người quan tâm
2
Yêu thích
21
no-image
Quản Trọng Hùng Kiến Trúc Sư
Hà Nội

Số dự án
35
Người quan tâm
73
Yêu thích
2
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Đỗ Đình Tâm Kiến Trúc Sư
Hà Nội

Số dự án
1
Người quan tâm
4
Yêu thích
9
no-image
Trần Việt Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
33
Người quan tâm
147
Yêu thích
0
no-image
Lâm Tuấn Anh Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
1
Người quan tâm
4
Yêu thích
5
no-image
Phạm Châu Thiết Kế Nội Thất
Hồ Chí Minh

Số dự án
2
Người quan tâm
2
Yêu thích
3
no-image
Lê Trung Kiên Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Ngân Võ 95 Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
3
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Tuấn Anh Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Susan Thai Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
It Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua