Phụ lục
no-image
Kiến Trúc Sư Lê Quang Bảo

0
Quận 2, Hồ Chí Minh
4
Dự Án
8
Người quan tâm
0
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Nhà Hàng
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hồ Chí Minh
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản

9 Người quan tâm

no-image
Avocado Tran Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
1
Người quan tâm
0
Yêu thích
2
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Bình Dương

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Long Người dùng
Bà Rịa - Vũng Tàu

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Huong Giang Người dùng
Đắk Lắk

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Trần Việt Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
30
Người quan tâm
108
Yêu thích
413
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Chaunb155 Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Lưu Viễn Tâm Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh

Số dự án
1
Người quan tâm
1
Yêu thích
2