Phụ lục
Kiến Trúc Sư Lê Dương Hiếu

2
Quận 10, Hồ Chí Minh
10
Dự Án
55
Người quan tâm
49
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Nhà Mặt Phố
%
Hạng mục công trình Ngoại thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hồ Chí Minh
Kỹ năng
Thành tích
2015 đến 2017
Sáng lập kientrucvangvn
2015 đến 2017
Freelancer
2013 đến 2014
Sáng lập H7Architects
2006 đến 2011
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Nhóm thiết kế
Báo giá
Giá trị công trình
100 triệu-500 triệu
Phí thiết kế tối thiểu
10 triệu
Báo giá theo m2
250 nghìn-1 triệu/m2
Báo cáo tài khoản

56 Người quan tâm

Lan Nhật Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Bùi Đức Toàn Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Phúc Nguyễn Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Trình Minh Sơn Kiến Trúc Sư
Hồ Chí Minh
Số dự án
1
Người quan tâm
1
Yêu thích
38
Nguyễn Văn Tuyến Kiến Trúc Sư
Hà Nội
Số dự án
19
Người quan tâm
72
Yêu thích
123
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
1
Yêu thích
0
Nguyễn Hoàng Anh Kiến Trúc Sư
Hà Nội
Số dự án
7
Người quan tâm
9
Yêu thích
43
Hoàng Mỹ Người dùng
Phú Yên
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Trịnh Hùng Người dùng
Khánh Hòa
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Đào Vũ Tùng Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Lê Phú Người dùng
Hải Phòng
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Tran Anh Khoa Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Hoàng Phi Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Nguyễn Hữu Lộc Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Thảo Linh Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
1
Yêu thích
0
Hoang Duy Kiến Trúc Sư
Phú Yên
Số dự án
1
Người quan tâm
1
Yêu thích
20
Châu Gạch Tps Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
An Dương Vương Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
玲 謝 Người dùng
Hà Nội
Số dự án
0
Người quan tâm
3
Yêu thích
0
Ngô Trung Long Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Moonland Group Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Pttvan Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Ninh Bình
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Vu Nguyen Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Ds Fsdf Kiến Trúc Sư
Bình Dương
Số dự án
1
Người quan tâm
2
Yêu thích
1
Nguyễn Khương Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Quang Tran Người dùng
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Hồ Chí Minh
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Phi Ho Người dùng
Bình Dương
Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0