Phụ lục
Kiến Trúc Sư Nguyễn Trọng Thái

0
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
3
Dự Án
9
Người quan tâm
1
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Khách Sạn
%
Hạng mục công trình Ngoại thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hậu Giang
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản
3 dự án
 • Loại công trình : Resort
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Truyền Thống
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • :
 • Thành phố : Quảng Ninh
 • Loại công trình : Khách Sạn
 • Hạng mục : Nội thất
 • Phong cách : Hiện đại
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • :
 • Thành phố : Kiên Giang
 • Loại công trình : Khách Sạn
 • Hạng mục : Ngoại thất
 • Phong cách : Hiện đại
 • Trạng thái : Ảnh 3D
 • :
 • Thành phố : Hậu Giang
Tính năng đang cập nhật