Phụ lục
no-image
Kiến Trúc Sư Thiệm

6
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
13
Dự Án
33
Người quan tâm
6407
Xem dự án
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Chung Cư
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh Hoàn Thiện
%
Dự án tại Hà Nội
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản

34 Người quan tâm

no-image
Triệu Hưng Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Anlica Tuyen Người dùng
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Mạnh Đạt Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Đinh Hường Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Tạ Tiến Vĩnh Kiến Trúc Sư
Hà Nội

Số dự án
9
Người quan tâm
67
Yêu thích
11
no-image
Đức Duy Phạm Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Phương Việt Đức Kiến Trúc Sư
Hà Nội

Số dự án
2
Người quan tâm
8
Yêu thích
1
no-image
Xuân Minh Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
2
Yêu thích
0
no-image
Ab02101104 Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Dương Tùng Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hải Phòng

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Trần Quý Nhất Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Tung Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Kiều Minh Đức Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Nghiên Tuyết Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
1
Yêu thích
0
no-image
Roniekim Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Minh Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Thúy Ngô Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Huefplus Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Ks. Phạmtuân Mepf Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Sơn Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Huynguyennadu Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Lê Trung Kiên Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Lê Trung Kiên Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua