Phụ lục
no-image
Kiến Trúc Sư Trần Đình Bảng

9
Quận Long Biên, Hà Nội
3
Dự Án
15
Người quan tâm
2019
Xem dự án
Thống kê dữ liệu
%
Loại công trình Chung Cư
%
Hạng mục công trình Nội thất
%
Phong cách công trình Hiện đại
%
Trạng thái công trình Ảnh 3D
%
Dự án tại Hà Nội
Kỹ năng
Thành tích
Nhóm thiết kế
Báo giá
Báo cáo tài khoản

20 Người quan tâm

no-image
Fpt Smart Home Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Nguyễn Duy Trung Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Danh Phan Kiến Trúc Sư
Hà Nội

Số dự án
2
Người quan tâm
1
Yêu thích
0
no-image
Vũ Thanh Hảo Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Nguyễn Thanh Tùng Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Đinh Hường Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Xuân Phạm Tcb Người dùng
Đà Nẵng

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Đào Linh Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hải Phòng

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Vinteli Linh Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
1
Yêu thích
0
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
2
Yêu thích
0
no-image
Hồ Chí Minh

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Thúy Ngô Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Lê Trung Kiên Người dùng
Hà Nội

Số dự án
0
Người quan tâm
0
Yêu thích
0
no-image
Đặng Quang Bách Kiến Trúc Sư
Quảng Ninh

Số dự án
10
Người quan tâm
7
Yêu thích
0
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác