Trung tâm thông báo
Thông báo mới nhất
THÔNG BÁO
Tài khoản của bạn đang chờ duyệt để trở thành chuyên gia trên hệ thống. Bạn vui lòng chờ đợi 4h - 5h để chúng tôi xét duyệt dự án.
Nếu bạn chờ lâu quá, vui lòng liên hệ với bộ phận xét duyệt tại đây
Những lí do khiến dự án của bạn không được phê duyệt, bạn vui lòng xem chi tiết tại đây
Kiến Trúc Sư
Trần Việt
Quận 1, Hồ Chí Minh
Quan tâm
11
Dự Án
70
Người quan tâm
135
Yêu thích
Thống kê dữ liệu
Kỹ năng
Vẽ 3DMax
Vẽ Revit
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế nội thất
Thiết kế cảnh quan
Thành tích
Kinh Nghiệm
Giải thưởng
2017 đến 2019
0
2015 đến 2017
0
Nhóm thiết kế
Báo giá
Nội thất
Ngoại thất
Giá trị công trình
100 triệu-10 tỷ
Phí thiết kế tối thiểu
30 triệu
Báo giá theo m2
250 nghìn-1 triệu/m2
Báo cáo tài khoản
70 Người quan tâm
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
5
Hà Nội
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
4
Người quan tâm
6
Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
3
Người quan tâm
43
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
5
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
6
Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
14
Người quan tâm
53
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
4
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
4
Hà Nội
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
1
Người quan tâm
2
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
3
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
8
Hà Nội
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
1
Người quan tâm
3
Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư
Tổng dự án
1
Người quan tâm
3
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
10
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
6
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
10
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
3
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
10
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
5
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
5
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
4
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
3
Hà Nội
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
319
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
3
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
72
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
3
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
49
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
10
Hồ Chí Minh
Người dùng
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
14
Hồ Chí Minh
Kinh doanh
Chủ đề đã tạo
0
Đang quan tâm
7