Chiết khấu mới nhất
Thông báo mới nhất

Vinh Villa & Coffê

Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211866 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211866 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211866 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211866 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211867 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211867 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211867 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211867 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211868 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211868 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211867 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211868 11
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh VINH VILLA & COFFÊ 1646211868 12
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Đặng Anh Hoàng

9

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Hạng mục
  Ngoại thất
 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Loại công trình
  Biệt Thự
 • Phần mềm
  3D Max
 • Vị trí
  Quận 2, Hồ Chí Minh
Đã có 3 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 4.5

  2 đánh giá từ Chủ nhà
 • 5

  1 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 3 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

0 Bình luận
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua