Phụ lục
Quay lại trang chủ

Cafe Sen

Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460528 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460529 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460528 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460528 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460528 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460528 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460529 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460529 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 11
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 12
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 13
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 14
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 15
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 16
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 17
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 18
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 19
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460530 20
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460531 21
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460531 22
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh Cafe Sen 1613460531 23
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Bùi Quốc Bình

3

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Trạng thái
  Ảnh Hoàn Thiện
 • Loại công trình
  Cafe
 • Phong cách
  Tropical
 • Hạng mục
  Kiến trúc & nội thất
 • Tỉnh/Tp
  Hồ Chí Minh
Đã có 1 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 5

  1 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 1 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

0 Bình luận
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua