Phụ lục
Quay lại trang chủ

T Coffee Shop

Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218341 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218346 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218343 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218343 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218343 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218345 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218345 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218349 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218351 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218349 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218349 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218351 11
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218352 12
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218353 13
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Cafe tại Hà Nội T coffee shop 1596218352 14
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Nguyễn Văn Khánh

2

Hà Nội

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

Dự án bắt đầu đến giai đoạn thi công
 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Loại công trình
  Cafe
 • Phần mềm
  SketchUp
 • Hạng mục
  Kiến trúc & nội thất
 • Tỉnh/Tp
  Hà Nội
Đã có 2 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 4.5

  2 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 2 người đánh giá

Chia sẻ dự án

0 Bình luận
Bình luận tại đây