Phụ lục
Quay lại trang chủ

2019_sake Restaurant

Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400258 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400259 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400259 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400259 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400259 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400261 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400259 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400260 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400260 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400261 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400261 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400261 11
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400329 12
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400329 13
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh 2019_SAKE RESTAURANT 1595400329 14
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Vũ Bắc

13

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

Dự Án : SAKE RESTAURANT Thiết Kế : Blaviz Design Địa điểm : Q. Bình Thạnh, TP.HCM Diện tích : 4000 M2 — O7.2O2O
 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Loại công trình
  Nhà Hàng
 • Phần mềm
  3D Max
 • Hạng mục
  Kiến trúc & nội thất
 • Tỉnh/Tp
  Hồ Chí Minh
Đã có 0 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 0

  0 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 0 người đánh giá

Chia sẻ dự án

0 Bình luận
Bình luận tại đây