Chiết khấu mới nhất
Thông báo mới nhất

Coffee & Snack Bar I Tuy Hoa I Phu Yen

thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 0 1566535144
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 1 1566535138
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 2 1566535135
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 3 1566535148
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 4 1566535148
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 5 1566535144
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 6 1566535138
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 7 1566535143
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 8 1566535142
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 9 1566535145
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 10 1566535148
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 12 1566535150
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 14 1566535150
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 15 1566535147
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 18 1566535147
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 19 1566535148
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 20 1566535149
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 21 1566535149
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 22 1566535149
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 23 1566535149
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 24 1566535151
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 25 1566535151
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 26 1566535151
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 27 1566535151
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 28 1566535151
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 29 1566535151
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 30 1566535153
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 31 1566535152
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 32 1566535152
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 33 1566535152
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 34 1566535152
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Phú Yên COFFEE & SNACK BAR I TUY HOA I PHU YEN 35 1566535153
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Lâm Khánh Sâm

16

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Hạng mục
  Nội thất
 • Loại công trình
  Cafe
 • Phong cách
  Art Deco
 • Phần mềm
  SketchUp
 • Vị trí
  Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên
Đã có 1 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 5

  1 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 1 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

1 Bình luận
Ad Kientruc.com Kiến Trúc Sư
27/08/2019
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua