Phụ lục
Quay lại trang chủ

The View - Duplex

Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586566 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586560 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Chung Cư tại Hồ Chí Minh THE VIEW - DUPLEX 1588586561 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Lê Minh Chánh

15

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Loại công trình
  Chung Cư
 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Hạng mục
  Nội thất
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Phần mềm
  3D Max
 • Tỉnh/Tp
  Hồ Chí Minh
Đã có 1 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 5

  1 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 1 người đánh giá

Chia sẻ dự án

0 Bình luận
Bình luận tại đây