Phụ lục
Quay lại trang chủ

Dear Hostel

Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348720 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348720 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348720 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348720 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348720 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348720 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348720 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348720 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 11
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 12
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 13
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 14
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 15
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 16
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 17
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hồ Chí Minh Dear Hostel 1589348721 18
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Nguyễn Ngọc Minh Châu

13

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

Dear Hostel là mô hình lưu trú nhanh với buồng ngủ kiểu con nhộng khá phổ biến ở Nhật.
 • Hạng mục
  Nội thất
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Trạng thái
  Ảnh Hoàn Thiện
 • Loại công trình
  Khách Sạn
 • Tỉnh/Tp
  Hồ Chí Minh
Đã có 8 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 4.9

  7 đánh giá từ Chủ nhà
 • 5

  1 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 8 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

0 Bình luận
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác