Chiết khấu mới nhất
Thông báo mới nhất

Lucina Resort

thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 0 1561279941
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 2 1561279941
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 3 1561279941
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 5 1561279941
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 6 1561279942
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 10 1561279943
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 11 1561279943
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 12 1561279945
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 13 1561279945
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 14 1561279945
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 15 1561279945
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 16 1561279946
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 17 1561279946
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 18 1561279948
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 19 1561279947
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 20 1561279949
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 21 1561279948
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 22 1561279948
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 23 1561279949
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 24 1561279950
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 25 1561279950
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 26 1561279951
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 27 1561279951
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 28 1561279951
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 29 1561279953
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 30 1561279954
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 31 1561279954
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 32 1561279955
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 33 1561279953
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 34 1561279956
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 35 1561279956
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 36 1561279956
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 37 1561279956
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 38 1561279957
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 39 1561279958
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 40 1561279958
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 41 1561279958
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 42 1561279959
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 43 1561279959
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 44 1561279960
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 45 1561279960
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Resort tại Khánh Hòa Lucina Resort 46 1561279961
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Nguyễn Nhân Tài

29

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Hạng mục
  Nội thất
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Trạng thái
  Ảnh Hoàn Thiện
 • Loại công trình
  Resort
 • Phần mềm
  3D Max
 • Vị trí
  Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Đã có 2 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 5

  2 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 2 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

1 Bình luận
Ad Kientruc.com Kiến Trúc Sư
09/07/2019
no-image
no-image
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua