Phụ lục
Quay lại trang chủ

Asia Trade Tower

thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 0 1548399472
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 1 1548399474
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 2 1548399475
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Sản phẩm trong hình
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 3 1548399476
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 4 1548399475
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 5 1548399477
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 6 1548399473
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 7 1548399475
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 8 1548399473
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 9 1548399478
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 10 1548399478
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 11 1548399477
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 12 1548399478
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Công Lê

9

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Hạng mục
  Nội thất
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Loại công trình
  Văn Phòng
 • Phần mềm
  3D Max
 • Tỉnh/Tp
  Hồ Chí Minh
Đã có 1 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 0

  0 đánh giá từ Chủ nhà
 • 5

  1 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 1 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

0 Bình luận
Bình luận tại đây