Phụ lục
Quay lại trang chủ

Thiên Đường Nghỉ Dưỡng Ngọc Linh

Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915767 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915768 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915768 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915768 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915768 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915768 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915768 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915768 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915769 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915769 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Công Trình Công Cộng tại Kon Tum THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG NGỌC LINH 1635915769 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Thượng Thành Chất

0

Lâm Đồng

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

Là dự án quy hoạch không gian cảnh quan cho khu nghỉ dưỡng Ngọc Linh - Kon Plông - Kontum
 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Loại công trình
  Công Trình Công Cộng
 • Hạng mục
  Quy hoạch
 • Phần mềm
  3D Max
 • Tỉnh/Tp
  Kon Tum
Đã có 0 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 0

  0 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 0 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

0 Bình luận
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác