Phụ lục
Quay lại trang chủ

Hồng Hậu Resort

thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 21 1566453183
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 2 1566453170
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 4 1566453172
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 3 1566453175
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 5 1566453174
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 0 1566453170
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 1 1566453175
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 6 1566453176
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 7 1566453176
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 8 1566453176
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 9 1566453177
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 10 1566453174
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 11 1566453176
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 12 1566453176
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 13 1566453179
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 14 1566453179
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 15 1566453185
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 16 1566453180
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 17 1566453187
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 18 1566453181
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 19 1566453182
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 20 1566453188
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 22 1566453185
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 23 1566453183
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 24 1566453185
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 26 1566453186
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 27 1566453185
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 28 1566453188
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 29 1566453188
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 30 1566453188
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 31 1566453188
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 32 1566453189
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 33 1566453190
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Đồng Nai Hồng Hậu Resort 34 1566453189
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Phạm Dũng

32

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

Dự án nhà nghỉ dưỡng gia đình tại ngoại ô tp Hồ Chí Minh
 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Loại công trình
  Resort
 • Phong cách
  Tropical
 • Phần mềm
  SketchUp
 • Hạng mục
  Thiết kế & xây dựng
 • Tỉnh/Tp
  Đồng Nai
Đã có 0 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 0

  0 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 0 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

0 Bình luận
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua