Phụ lục
Quay lại trang chủ

Tomhill Resort & Spa Phú Quốc

thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 0 1567849211
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 1 1567849213
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 3 1567849212
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 4 1567849212
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 5 1567849212
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 7 1567849215
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 8 1567849217
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 9 1567849219
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 10 1567849218
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 11 1567849218
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 12 1567849217
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 14 1567849220
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 15 1567849221
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 16 1567849222
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 17 1567849222
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 18 1567849222
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 19 1567849221
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 20 1567849221
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 21 1567849223
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 24 1567849223
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 25 1567849225
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 26 1567849225
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 27 1567849225
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 28 1567849225
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 29 1567849226
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 30 1567849226
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 31 1567849227
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 32 1567849227
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 33 1567849227
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 34 1567849227
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 35 1567849227
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 36 1567849228
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 37 1567849228
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Resort tại Kiên Giang TOMHILL RESORT & SPA PHÚ QUỐC 38 1567849229
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Thành Nhân

5

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Phong cách
  Hiện đại
 • Trạng thái
  Ảnh Hoàn Thiện
 • Loại công trình
  Resort
 • Hạng mục
  Thiết kế & xây dựng
 • Tỉnh/Tp
  Kiên Giang
Đã có 3 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 4.7

  3 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 3 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

1 Bình luận
Ad Kientruc.com Kiến Trúc Sư
10/09/2019
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác