Phụ lục

T.dp House

Đã có 3 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 4.5

    2 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    1 đánh giá từ Chuyên gia
Lương Hải An

Đã đánh giá 5

Đẹp quá, hóng sản phẩm thực tế ạ
Nguyễn Minh Thoa

Đã đánh giá 4

Vàng trông hơi chói nhưng tổng thể vẫn rất VN á
Phạm Đình Khảm
Cảm ơn c góp ý ạ
Lê Trung Kiên

Đã đánh giá 5

Lê Trung Kiên

Đã đánh giá 5

Lương Hải An

Đã đánh giá 5

Đẹp quá, hóng sản phẩm thực tế ạ
Nguyễn Minh Thoa

Đã đánh giá 4

Vàng trông hơi chói nhưng tổng thể vẫn rất VN á
Phạm Đình Khảm
Cảm ơn c góp ý ạ
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua