Phụ lục

T.dp House

Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904852 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904854 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904854 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904854 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904854 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904854 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904855 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904855 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904855 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 11
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 12
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 13
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 14
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 15
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 16
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904856 17
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904857 18
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Nhà tại Hà Nội T.DP House 1592904857 19
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Phạm Đình Khảm

17

Hà Nội

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

Nhà ở kết hợp nhà thờ cho gia đình nhiều thế hệ
 • Loại công trình
  Nhà
 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Tầng
  2 tầng
 • Phong cách
  Truyền Thống
 • Phần mềm
  Revit
 • Hạng mục
  Thiết kế & xây dựng
 • Tỉnh/Tp
  Hà Nội
Đã có 3 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 4.5

  2 đánh giá từ Chủ nhà
 • 5

  1 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 3 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

0 Bình luận
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua