Phụ lục
Quay lại trang chủ

43 Factory Coffee Roaster

thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 0 1551171795
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 1 1551171795
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 2 1551171795
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 3 1551171794
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 4 1551171795
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 5 1551171795
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 6 1551171795
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 7 1551171796
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 8 1551171797
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 9 1551171796
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 10 1551171797
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 11 1551171797
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 12 1551171797
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 13 1551171797
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 14 1551171798
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 15 1551171799
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 16 1551171800
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 17 1551171798
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 18 1551171798
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 19 1551171799
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 20 1551171800
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh 43 FACTORY COFFEE ROASTER 21 1551171800
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Tô Hữu Dũng

5

Đà Nẵng

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Hạng mục
  Ngoại thất
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Trạng thái
  Ảnh Hoàn Thiện
 • Loại công trình
  Cafe
 • Tỉnh/Tp
  Hồ Chí Minh
Đã có 0 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 0

  0 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 0 người đánh giá

Chia sẻ dự án

0 Bình luận
Bình luận tại đây