Chiết khấu mới nhất
Thông báo mới nhất

The Tovo Hostel

thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 0 1561349048
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này

THE TOVO HOSTEL

thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 1 1561349045
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này

THE TOVO HOSTEL

thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 2 1561349044
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 3 1561349046
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 4 1561349045
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 5 1561349043
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 6 1561349045
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 7 1561349046
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 8 1561349046
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 9 1561349046
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 10 1561349046
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 11 1561349047
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 12 1561349047
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 13 1561349049
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 14 1561349047
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 15 1561349047
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 16 1561349048
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 17 1561349048
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 18 1561349048
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 19 1561349048
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 20 1561349051
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 21 1561349052
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 22 1561349050
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 23 1561349053
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 24 1561349051
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 25 1561349052
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 26 1561349050
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 27 1561349052
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế THE TOVO HOSTEL 28 1561349052
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Trần Trung

5

Đà Nẵng

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Hạng mục
  Ngoại thất
 • Trạng thái
  Ảnh Hoàn Thiện
 • Phong cách
  Scandinavian
 • Loại công trình
  Khách Sạn
 • Phần mềm
  3D Max
 • Vị trí
  Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế
Đã có 3 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 4.7

  3 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 3 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

0 Bình luận
no-image
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua