Phụ lục
Quay lại trang chủ

The Garden House

thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 0 1561348249
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 1 1561348248
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 2 1561348248
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 3 1561348247
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 4 1561348248
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 5 1561348247
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 6 1561348250
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 7 1561348251
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 8 1561348250
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 9 1561348250
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 10 1561348250
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 11 1561348252
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 12 1561348252
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 13 1561348251
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 14 1561348252
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 15 1561348253
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 16 1561348253
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 17 1561348253
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 18 1561348254
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 19 1561348254
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 20 1561348254
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 21 1561348255
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng THE GARDEN HOUSE 22 1561348255
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Trần Trung

4

Đà Nẵng

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Loại công trình
  Nhà Mặt Phố
 • Hạng mục
  Ngoại thất
 • Trạng thái
  Ảnh Hoàn Thiện
 • Tầng
  3 tầng
 • Phong cách
  Tối Giản
 • Phần mềm
  3D Max
 • Tỉnh/Tp
  Đà Nẵng
Đã có 1 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 5

  1 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 1 người đánh giá

Chia sẻ dự án

0 Bình luận
Bình luận tại đây