Phụ lục

Bekker Coffee

thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 7 1538453226
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 19 1538453235
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 20 1538453241
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 9 1538453244
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 11 1538453248
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 12 1538453251
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 0 1538453251
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 6 1538453253
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 16 1538453256
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 21 1538453261
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 14 1538453261
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 10 1538453263
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 1 1538453266
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 18 1538453266
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 17 1538453270
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 3 1538453272
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 2 1538453278
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 5 1538453278
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 15 1538453281
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 4 1538453281
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 13 1538453283
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 8 1538453287
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Phạm Ngọc Dũng

5

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Hạng mục
  Nội thất
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Loại công trình
  Cafe
 • Tỉnh/Tp
  Hồ Chí Minh
Đã có 0 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 0

  0 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 0 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

1 Bình luận
Lê Thanh Ty Kiến Trúc Sư
01/12/2018
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua