Chiết khấu mới nhất
Thông báo mới nhất

The Antique By Tenor

Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854587 0
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854588 1
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854588 2
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854587 3
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Master bedroom with sunset
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854588 4
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854588 5
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Master bedroom 
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854590 6
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Master bedroom
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854591 7
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854591 8
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854591 9
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854592 10
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854592 11
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Laundry area
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854592 12
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kitchen bench
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854593 13
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Vintage style fixtures
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854593 14
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
WC
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854593 15
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Basin
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854593 16
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Balcony
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854594 17
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
View from balcony
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854594 18
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Storage 
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854594 19
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Bedroom 2
Thiết kế Chung Cư tại Hồ Chí Minh the Antique by Tenor 1684854594 20
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Main Entry
Kiến Trúc Sư Nguyễn Quang Tuấn

0

Hồ Chí Minh

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

Tenor Architects renovated an apartment on the top floor of a 5-storey apartment building located in Saigon, Vietnam. The architects have upgraded an existing single-bedroom and function-deficient apartment to accommodate a nuclear family first, and a place for rent on Airbnb, together with taking up the challenge to tell a story of Vietnamese architecture in the 1950s, but in a different way.
 • Loại công trình
  Chung Cư
 • Trạng thái
  Ảnh Hoàn Thiện
 • Phong cách
  Vintage
 • Phần mềm
  3D Max
 • Hạng mục
  Thiết kế & xây dựng
 • Vị trí
  Quận 1, Hồ Chí Minh
Đã có 0 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 0

  0 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 0 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

Dự án khác của chuyên gia

0 Bình luận
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua