Phụ lục
Quay lại trang chủ

Villaju Hotel

thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 0 1565707639
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 1 1565707633
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 2 1565707634
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 3 1565707637
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 4 1565707638
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 5 1565707633
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 6 1565707641
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 7 1565707645
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 8 1565707645
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 9 1565707654
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 10 1565707653
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 11 1565707652
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 12 1565707658
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 13 1565707660
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 14 1565707654
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 15 1565707662
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 16 1565707667
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 17 1565707661
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 18 1565707660
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 19 1565707672
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 20 1565707670
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 21 1565707672
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 22 1565707672
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 23 1565707672
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 24 1565707672
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 25 1565707683
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 26 1565707684
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 27 1565707684
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 28 1565707686
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 29 1565707685
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 30 1565707686
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 31 1565707688
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 32 1565707688
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 33 1565707688
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 34 1565707698
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 35 1565707699
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 36 1565707699
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 37 1565707700
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 38 1565707700
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
thiết kế Khách Sạn tại Hà Nội VILLAJU HOTEL 39 1565707700
TAG sản phẩm của bạn vào ảnh này
Kiến Trúc Sư Đinh Trọng Huy

10

Hà Nội

Nhóm thiết kế

Thông tin dự án

 • Trạng thái
  Ảnh 3D
 • Phong cách
  Hiện đại
 • Loại công trình
  Khách Sạn
 • Phần mềm
  3D Max
 • Hạng mục
  Thiết kế & xây dựng
 • Tỉnh/Tp
  Hà Nội
Đã có 0 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
 • 0

  0 đánh giá từ Chủ nhà
 • 0

  0 đánh giá từ Chuyên gia
Xem chi tiết Có 0 người đánh giá

Chia sẻ dự án

Sản phẩm đề xuất

2 Bình luận
Dong Nguyen Kỹ Sư
14/08/2019
Đinh Trọng Huy Kiến Trúc Sư
14/08/2019
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua