Download miễn phí bộ thư viện 3D66 2019 dành riêng cho Kiến Trúc Sư trên hệ thống KIENTRUC.com

Download miễn phí bộ thư viện 3D66 2018 dành riêng cho Kiến Trúc Sư trên hệ thống KIENTRUC.com

Photoshop cho kiến trúc sư

Photoshop cho kiến trúc sư , đây là một kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng sản phẩm của kiến trúc sư lên một level mới mà không cần phải đầu tư một bộ máy tính cấu hình khủng long để phục vụ render mất hàng giờ đồng hồ.

Mẫu Sofa để ngoài trời 3D Max

Mẫu Sofa để ngoài trời 3D Max - KIENTRUC.com, chia sẻ file 3D Max nhiều mẫu nội thất, tất cả hoàn toàn miễn phí.

Mẫu bàn trà vuông tinh tế

Mẫu bàn trà vuông tinh tế sẽ là nguồn tài nguyên hữu ích cho các KTS, tất cả đều miễn phí và share không cần hỏi.

7 mẫu bàn trà vuông mặt gỗ

7 mẫu bàn trà vuông mặt gỗ - KIENTRUC.com, chia sẻ file 3Dsmax nhiều mẫu nội thất, tất cả hoàn toàn miễn phí.

Mẫu bàn trà tròn tinh tế 3D Max

Mẫu bàn trà tròn tinh tế 3D Max - KIENTRUC.com, chia sẻ file 3D Max nhiều mẫu nội thất, tất cả hoàn toàn miễn phí.

Mẫu loa 3D Max

Mẫu loa 3D Max - KIENTRUC.com nơi chia sẻ file thiết kế hoàn toàn miễn phí

Mẫu quạt 3D Max

Mẫu quạt 3D Max - KIENTRUC.com nơi chia sẻ file thiết kế hoàn toàn miễn phí

Mẫu điều hòa 3D Max

Mẫu điều hòa 3D Max - KIENTRUC.com nơi chia sẻ file thiết kế hoàn toàn miễn phí