Phụ lục

Các khoản dự toán chi phí khi xây dựng công trình

Các quá trình lập dự toán chi phí xây dựng là trung tâm để thiết lập nền tảng cho việc ra quyết định quan trọng, đưa ra các sáng kiến, ngân sách hoạt động và kiểm soát chi phí. Cùng KIENTRUC.com tìm hiểu thông tin các khoản dự toán chi phí xây dựng công trình và nguyên tắc của nó tại bài viết dưới đây.
no-image Các khoản dự toán chi phí khi xây dựng công trình
Xem nhanh

cac-khoan-du-toan-chi-phi-khi-xay-dung-cong-trinh15707771480

Tìm hiểu các khoản dự toán chi phí khi xây dựng công trình

Chi phí xây dựng công trình chiếm một phần trong tổng chi phí dự án và được dưới sự kiểm soát của người quản lý dự án xây dựng. Dự toán chi phí xây dựng trong giai đoạn đầu là việc làm cần thiết trước khi triển khai dự án.

Tuy nhiên ở giai đoạn này dự toán chi phí độ chính xác sẽ không cao. Chính vì thế cần dựa vào các yếu tố cơ bản để xác định dự toán chi phí xây dựng chính xác nhất.

Mặc dù có nhiều loại dự toán chi phí được sử dụng ở các giai đoạn khác nhau của dự án, nhưng dự toán chi phí tốt nhất có thể được phân loại thành 3 loại chính: thiết kế, đấu thầu và kiểm soát.

cac-khoan-du-toan-chi-phi-khi-xay-dung-cong-trinh15707771502

Dự toán thiết kế

Các ước tính này được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế và phải chạy song song với quy hoạch và thiết kế sau:

  • Dự toán sàng lọc (hoặc thứ tự ước tính cường độ) là kỹ thuật xác định định phương pháp và lựa chọn loại xây dựng nào khả thi nhất. Ở giai đoạn đầu tiên, ước tính sàng lọc hoặc thứ tự ước tính cường độ thường được thực hiện trước khi cơ sở được thiết kế, do đó phải dựa vào dữ liệu chi phí của các cơ sở tương tự được xây dựng trước đó.
  • Dự toán sơ bộ (hoặc ước tính khái niệm) - Một ước tính sơ bộ hoặc ước tính khái niệm được dựa trên thiết kế khái niệm của công trình tại thời điểm của các công trình cơ bản cho việc thiết kế được biết đến.
  • Dự toán chi tiết (hoặc ước tính dứt khoát) được thực hiện khi phạm vi công việc được xác định rõ ràng và thiết kế chi tiết đang được tiến hành để các tính năng thiết yếu của cơ sở có thể xác định được.
  • Dự toán của kỹ thuật xây dựng được dựa trên kế hoạch hoàn thành và thông số kỹ thuật khi họ đã sẵn sàng cho các chủ sở hữu để thu hút thầu từ các nhà thầu xây dựng.

cac-khoan-du-toan-chi-phi-khi-xay-dung-cong-trinh15707771513

Đối với mỗi dự toán khác nhau này, lượng thông tin thiết kế có sẵn sẽ nhiều hơn, giúp nhà kỹ thuật có thêm nhiều thông tin để dự toán chi phí chính xác nhất. Mỗi một dự toán chi phí có thể đưa ra đánh giá ban đầu về chi phí liên quan đến một dự án.

Các chi phí liên quan đến một cơ sở có thể được phân tách thành một hệ thống phân cấp các mức phù hợp cho mục đích ước tính chi phí. Mức độ chi tiết trong việc phân tách cơ sở thành các nhiệm vụ phụ thuộc vào loại dự toán chi phí được chuẩn bị.

 Đối với các ước tính khái niệm, ví dụ, mức độ chi tiết trong việc xác định các nhiệm vụ khá thô; để ước tính chi tiết, mức độ chi tiết có thể tốt hơn.

Dự toán giá thầu

Dự toán giá thầu của nhà thầu thường phản ánh mong muốn của nhà thầu để đảm bảo công việc cũng như các công cụ ước tính theo ý của mình. Người trả giá thấp nhất sẽ là người chiến thắng trong hợp đồng trong hầu hết các cuộc thi đấu thầu, bất kỳ nỗ lực nào dành cho việc ước tính chi phí là tổn thất cho nhà thầu không phải là người trả giá thành công.

cac-khoan-du-toan-chi-phi-khi-xay-dung-cong-trinh15707771514

Chi phí xây dựng trực tiếp cho các ước tính giá thầu thường được lấy từ sự kết hợp của các phương pháp sau:

  • Báo giá thầu phụ
  • Số lượng sử dụng tiến hành thi công
  • Thủ tục thi công

Tuy nhiên, nhà thầu có thể muốn đánh giá chi phí xây dựng thực tế bằng cách xem xét các quy trình xây dựng thực tế sẽ được sử dụng và các chi phí liên quan. Các mục như lao động, vật liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau có thể được sử dụng làm tham số cho các ước tính chi phí.

Dự toán kiểm soát

Cả chủ đầu tư và nhà thầu phải áp dụng một số đường cơ sở để kiểm soát chi phí trong quá trình xây dựng.

Để giám sát dự án trong quá trình xây dựng, ước tính kiểm soát được lấy từ thông tin có sẵn để thiết lập:

  • Dự toán ngân sách cho tài chính: đối với chủ sở hữu, dự toán ngân sách phải được thông qua để lập kế hoạch tài chính dài hơn. Do đó, ước tính chi tiết thường được sử dụng làm ngân sách vì nó đủ thông tin để phản ánh phạm vi dự án.
  • Chi phí ngân sách sau khi ký hợp đồng nhưng trước khi xây dựng: khi công việc tiến triển, chi phí ngân sách phải được sửa đổi định kỳ để phản ánh chi phí ước tính để hoàn thành.
  • Dự toán chi phí để hoàn thành trong quá trình xây dựng.

Những nguyên tắc cần lưu ý khi dự toán chi phí

Quá trình dự toán tuân thủ một tập hợp các nguyên tắc đóng vai trò là nền tảng để xác định và tính toán chi phí dự án phù hợp. Dưới đây là các nguyên tắc chính :

Tính chính trực

Bất kỳ dự toán chi phí nào cũng phải được sản xuất với tiêu chuẩn cao về tính toàn vẹn đạo đức bằng cách tuân theo quy trình công khai và minh bạch. Nguyên tắc này cho phép tránh các quyết định sai lầm và thông tin không chính xác.

cac-khoan-du-toan-chi-phi-khi-xay-dung-cong-trinh15707771525

Thông tin chính xác và liên quan

Việc xây dựng các dự toán chi phí chỉ nên dựa trên thông tin tốt nhất hiện có. Khi một người lập kế hoạch xây dựng một dự toán, đánh giá kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật nên được áp dụng cho bất kỳ giả định nào được thực hiện tại dự toán đó. Theo nguyên tắc này, tất cả thông tin được sử dụng để xây dựng các ước tính có thể được xem xét, lọc và tinh chỉnh kỹ lưỡng để có được những mẩu thông tin chính xác và phù hợp nhất.

Sự không chắc chắn và rủi ro

Bất kỳ loại chi phí dự án nên được xác định và đưa vào một ước tính xem xét tính không chắc chắn và rủi ro. Đối với mục đích này, một phương pháp toàn diện để đánh giá và đánh giá lại rủi ro và sự không chắc chắn của dự án để tránh.

Đội ngũ chuyên gia

Nguyên tắc này giả định rằng chỉ có một đội ngũ lành nghề, liên ngành nên đưa ra dự toán chi phí và tính toán. Bảng dự toán chi phí dự án nên được phát triển bằng cách sử dụng một tuyên bố công việc được xác định rõ ràng. Nhóm chuyên gia cần sử dụng các công cụ và phương pháp tiếp cận phương pháp để phát triển dự báo chi tiêu của họ.

cac-khoan-du-toan-chi-phi-khi-xay-dung-cong-trinh15707771536

Nhóm có thể bao gồm các thành viên nhóm dự án, nhân viên có kinh nghiệm của tổ chức biểu diễn, cũng như các chuyên gia từ các cơ quan có trình độ bên ngoài. Kỹ năng kỹ thuật, quản lý và giao tiếp là cần thiết cho các ứng cử viên. Họ cũng có thể xác định và đánh giá các vấn đề và rủi ro quan trọng.

Phát hành và sử dụng

Khi nhóm chuyên gia đã được xem xét kỹ lưỡng các dự toán và xác thực nội dung của chúng, các dự toán này không nên được phát hành cho nhóm dự án và các bên liên quan để tránh lạm dụng và hiểu lầm. Cách tiếp cận này cho phép các ước tính phù hợp với phạm vi dự án và các chỉ số chính xác của chi phí thực.

Dự toán chi phí xây dựng công trình là bước quan trọng nhất đối với các nhà quản lý dự án, vì hiệu suất chi phí được đo lường so với ước tính ban đầu. Bài viết trên đây KIENTRUC.com hy vọng sẽ đem lại thông tin hữu ích cho mọi người.

0 Bình luận
Bình luận tại đây
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua